Przypominamy, iż zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, każdy uczeń powinien być zaopatrzony w maseczkę. Wskazane jest jej noszenie w częściach wspólnych oraz gdy nie można zachować dystansu co najmniej 1,5 m.

Zapraszamy do udziału uczniów klas 1-3 w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Z ekologią na Ty".

Na rozpoczęcie roku szkolnego uczniowie klas pierwszych mogą przyjść z jednym opiekunem. Uczniowie klas II-VIII przychodzą sami.

Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych. Na spotkanie zapraszamy jednego rodzica/opiekuna każdego ucznia.

Drodzy rodzice / opiekunowie. Termin składania podań do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym od 1.02.2021 do 19.02.2021 r.