KIEROWNICTWO

 • dyrektor MAŁGORZATA KAŁUŻNA
 • wicedyrektor VIOLETTA NITKOWSKA

JĘZYK POLSKI

 • Aleksandra Janowska
 • Jaśmina Wacko
 • Renata Rybacka

JĘZYK ANGIELSKI

 • Elżbieta Buchner
 • Agnieszka Janowska
 • Łukasz Ronij
 • Izabela Juszko

JĘZYK NIEMIECKI

 • Iwona Łangowska
 • Adam Jamrożek

HISTORIA I WOS

 • Dawid Kabaciński

BIOLOGIA I PRZYRODA

 • Piotr Małecki
 • Anna Reszczyńska
 • Mariola Grzywnowicz

GEOGRAFIA

 • Mirosława Konopnicka

FIZYKA

 • Katarzyna Chmiel

CHEMIA

 • Anna Reszczyńska
 • Małgorzata Kałużna

MATEMATYKA

 • Izabela Kaczyńska
 • Aleksandra Wojna
 • Agnieszka Demska

PLASTYKA i TECHNIKA

 • Kornelia Pokorniecka
 • Joanna Gryń

RELIGIA i ETYKA

 • Agnieszka Bieniak
 • ks. Sławomir Kmiecik

INFORMATYKA

 • Agnieszka Demska

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Dorota Konert

MUZYKA

 • Izabela Paczos

BIBLIOTEKARZ

 • Renata Konopka

WF

 • Andrzej Gryczka
 • Michał Mieczkowski
 • Teresa Rutkowska
 • Iwona Sobczak - Sikora
 • Małgorzata Wilczyńska
 • Danuta Kaczmarek
 • Paweł Waśków

OPIEKUN ŚWIETLICY

 • Ewa Łukacka
 • Barbara Gradzik
 • Dorota Konert
 • Dorota Szostak
 • Beata Błasińska
 • Piotr Małecki

PEDAGOGi PSYCHOLOG

 • Anna Fiedosewicz
 • Małgorzata Grotto
 • Aleksandra Kazimierska

ŻYCIE W RODZINIE

 • Małgorzata Grotto
 • Małgorzata Wilczyńska

KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

 • Danuta Kaczmarek

LOGOPEDIA

 • Danuta Kaczmarek

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Helena Paradowska

AKROBATYKA

 • Magdalena Kozak

WCZESNOSZKOLNA

 • Marzena Szuniewicz
 • Violetta Nitkowska
 • Anna Byszewska
 • Anna Sobocińska
 • Ewa Ponikiewska
 • Agata Kaczmarek
 • Aleksandra Rymarz
 • Iwona Sobczak-Sikora
 • Ewelina Sudnikowicz
 • Joanna Szoć
 • Mariola Grzywnowicz
 • Piotr Małecki

REWALIDACJA

 • ...