Ciekawostka...

Plan lekcji został oparty o oprogramowanie Optivum służące do układania planu lekcji. Oprogramowanie to umożliwia planowanie zajęć zarówno w małych placówkach jak również w dużych wielozmianowych zespołach szkół. Dane pozwalające na ułożenie planu pochodzą wprost arkusza organizacyjnego.

Automatyczne układanie planu lekcji nie wyklucza możliwości dokonywania ręcznych zmian w rozkładzie zajęć. Dzięki temu można uwzględnić w planie lekcji zarówno możliwości lokalowe, jak i preferencje nauczycieli.

Program ułatwia publikację planu lekcji w Internecie, a także umożliwia wysyłkę za pomocą poczty elektronicznej.