Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu informuje, że składka - darowizna na Fundusz Rady Rodziców wynosi:

  • 1 dziecko - 35,00 zł
  • 2 dziecko - 25.00 zł
  • 3 dziecko - 15.00 zł

Konto Rady Rodziców

BANK Pekao S.A. 26 1240 6508 1111 0010 8347 6836

Dział poświęcony Radzie Rodziców