Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu

Szkoła z klasą

System oceniania

Ciekawostka...

W Niemczech ocena jest odwrotna, a więc najgorszą oceną jest 6, a najlepszą 1, która jest oceną sehr gut, czyli bardzo dobrą. Dodatkowym stopniem między niedostatecznym (ungenügend) a dopuszczającym (ausreichend) jest mangelhaft (mierny).

We Francji stosowana jest skala, w której oceny przyjmują wartości między 0 a 20, gdzie 0 jest oceną najgorszą a 20 najlepszą. Oceny poniżej 10 są ocenami niezaliczającymi, jednakże w niektórych sytuacjach możliwe jest zaliczenie etapu nauki, jeśli oceny negatywne mogą zostać wystarczająco zrównoważone ocenami pozytywnymi

Na Słowacji obowiązuje skala pięciostopniowa od "A" do "E", przy czym A (ačko) jest oceną bardzo dobrą, a E - najgorszą.

W Rosji obowiązuje skala 5-stopniowa, na Ukrainie 12-stopniowa, a w Mołdawii, na Białorusi, na Litwie i na Łotwie 10-stopniowa.

W Stanach Zjednoczonych jest stosowana pięciostopniowa skala ocen, z tym że zamiast cyfr stosuje się litery od A do D i F. Najlepszą oceną jest A, a najgorszą, niezaliczającą, F.

W Kanadzie stosowane są różne warianty skali ocen oparte głównie na skali literowo-procentowej od A do F. Na przykład w Ontario A (>79% wiedzy), B (70-79%), C (60-69%), D (50-59%) i E lub F (poniżej 49%). Na uniwersytetach stosuje się skalę rozszerzoną o plusy i minusy przy literach. W szkołach podstawowych dla uczniów z dysfunkcjami (np. dysleksja) stosuje się przy stopniu oznaczenie M, oznaczające modyfikację programu nauczania

W Chinach w prawie 1000 uniwersytetów i koledżów obowiązuje system literowo-procentowy. A - Wspaniale, (A: 90-100%, A-: 85-89%), B Dobrze, (B:80-84%, B-:75-79%), C: Dostatecznie (C:70-74%, C-:65-69%), D: Zaliczone (60-64%), F: Niezaliczone (0-59%)

W Indiach na uniwersytetach stosuje się skalę procentową: powyżej 80% - najlepsza ocena, 60-80% to 'pierwszy przedział', 40-60% - 'drugi przedział'


ZARZĄDZENIE NR 6/2014
DYREKTORA GIMNAZJUM NR 3
IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W KOŁOBRZEGU
z dnia 29.09.2014 roku

w sprawie wprowadzenia kryteriów ocen semestralnych i końcoworocznych

Zarządzam wprowadzenie następujących kryteriów ocen semestralnych i końcoworocznych:

  • 1,00 - 1,55 niedostateczny
  • 1,56 - 2,55 dopuszczający
  • 2,56 - 3,55 dostateczny
  • 3,56 - 4,55 dobry
  • 4,56 - 5,55 bardzo dobry
  • 5,56 - 6,00 celujący

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Adres
ul. Okopowa 1a, Kołobrzeg
Email
sekretariat@sp7kg.pl
Telefon / Fax
+48 94 35 211 41
Radosna Szkoła
Zjednoczona Europa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
eTwinning
Klub Szkół
Szkolny Informatyk
Związek Jednostek Oświatowych
https://zjoplock.pl/
insta.ling
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back to top

Zapisz
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookies
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zbiór technik mających na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku
Facebook
Służy do rejestrowania, że urządzenie lub przeglądarka zalogowały się za pośrednictwem platformy Facebook
Akceptuj
Odrzuć