Komunikat Dyrektora Szkoły

Drodzy rodzice / opiekunowie. Termin składania podań do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym od 1.02.2021 do 19.02.2021 r.