Ogłoszenie Dyrektora Szkoły - maseczki

Od dnia 22.10.2021 w szkole obowiązuje konieczność noszenia maseczek w częściach wspólnych przez uczniów i nauczycieli. Jest to związane ze zwiększającą się liczbą zachorowań uczniów na COVID-19 oraz inne choroby przenoszone drogą kropelkową.

Maseczki

Przypominamy, iż zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, każdy uczeń powinien być zaopatrzony w maseczkę. Wskazane jest jej noszenie w częściach wspólnych oraz gdy nie można zachować dystansu co najmniej 1,5 m.

Dziecko w świetlicy szkolnej

Szanowni Rodzice! W trosce o bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy przypominamy, iż warunkiem uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej jest zatrudnienie obojga rodziców.

Opiekun na rozpoczęciu roku

Na rozpoczęcie roku szkolnego uczniowie klas pierwszych mogą przyjść z jednym opiekunem. Uczniowie klas II-VIII przychodzą sami.

Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych

Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych. Na spotkanie zapraszamy jednego rodzica/opiekuna każdego ucznia.

Wyprawka pierwszoklasisty

Zapraszam do zapoznania się z podstawową wyprawką dla ucznia w roku szkolnym 2021/22.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Drodzy rodzice / opiekunowie. Termin składania podań do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym od 1.02.2021 do 19.02.2021 r.