KIEROWNICTWO

 • dyrektor MAŁGORZATA KAŁUŻNA
 • wicedyrektor VIOLETTA NITKOWSKA

JĘZYK POLSKI

 • Jaśmina Wacko
 • Renata Rybacka
 • Agata Kaczmarek
 • Alicja Łokotko
 • Barbara Gradzik

JĘZYK ANGIELSKI

 • Elżbieta Buchner
 • Agnieszka Janowska
 • Łukasz Ronij
 • Ewa Kowalska

JĘZYK NIEMIECKI

 • Iwona Łangowska
 • Adam Jamrożek

HISTORIA I WOS

 • Dawid Kabaciński
 • Joanna Gryń

BIOLOGIA I PRZYRODA

 • Piotr Małecki
 • Elżbieta Szabelska
 • Mariola Głogowska - Grzywnowicz
 • Anna Reszczyńska

GEOGRAFIA

 • Mirosława Konopnicka

FIZYKA

 • Grażyna Bugajak

CHEMIA

 • Anna Reszczyńska

MATEMATYKA

 • Izabela Kaczyńska
 • Aleksandra Wojna
 • Agnieszka Demska
 • Violetta Nitkowska

PLASTYKA i TECHNIKA

 • Joanna Gryń
 • Sylwia Wielgosz

RELIGIA i ETYKA

 • Izabela Jankowiak
 • Karolina Szarłata - Woźniak
 • Ks. Sławomir Kmiecik
 • Piotr Samborski

INFORMATYKA

 • Agnieszka Demska
 • Teresa Rutkowska
 • Łukasz Ronij

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Anna Fiedosewicz

MUZYKA

 • Izabela Paczos

BIBLIOTEKARZ

 • Edyta Paduch

WF

 • Małgorzata Wilczyńska
 • Teresa Rutkowska
 • Danuta Kaczmarek
 • Michał Mieczkowski
 • Andrzej Gryczka
 • Paweł Waśków
 • Jakub Szcześniak

OPIEKUN ŚWIETLICY

 • Beata Błasińska
 • Barbara Gradzik
 • Dorota Konert
 • Aneta Saczka
 • Elżbieta Szabelska
 • Sylwia Wielgosz

PEDAGOGi PSYCHOLOG

 • Anna Fiedosewicz
 • Małgorzata Grotto
 • Aleksandra Kazimierska

ŻYCIE W RODZINIE

 • Małgorzata Wilczyńska

KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

 • Danuta Kaczmarek

LOGOPEDIA

 • Danuta Kaczmarek

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Anna Byszewska

AKROBATYKA

 • Magdalena Kozak

WCZESNOSZKOLNA

 • Anna Byszewska
 • Mariola Głogowska – Grzywnowicz
 • Agata Kaczmarek
 • Piotr Małecki
 • Natalia Mierkiewicz
 • Ewa Ponikiewska
 • Aleksandra Rymarz
 • Iwona Sobczak – Sikora
 • Anna Sobocińska
 • Ewelina Sudnikowicz
 • Joanna Szoć
 • Marzena Szuniewicz

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

 • Aneta Saczka
 • Natalia Mierkiewicz