Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu

Szkoła z klasą

Europejska Stolica Kultury Kołobrzeg

Europejska Stolica Kultury to prestiżowy tytuł przyznawany na rok przez Unię Europejską. W 2029 roku kulturalnymi stolicami zostaną dwa miasta - jedno z Polski, drugie ze Szwecji. Rywalizacja o tytuł jest zacięta, bo jego posiadanie niesie ze sobą korzyści nie tylko kulturalne i społeczne czy infrastrukturalne, ale także bardzo wymierne - finansowe.

ESK to szansa na realizację ambitnych i rozwojowych projektów, skierowanych do mieszkańców oraz osób z kraju i zagranicy, odwiedzających miasto.

Dotychczas dwa polskie miasta zostały wyróżnione tym tytułem:

 • Kraków (w 2000 r.)
 • Wrocław (w 2016 r.)

Jak w każdej edycji konkursu, tak i w tegorocznej, wiele miast starego kontynentu decyduje się zgłosić swoją kandydaturę. W tym roku w kulturalne szranki stanęło 12 polskich miast. Kołobrzeg jest jednym z czterech, które przeszły do drugiego etapu.

Aby zostać Europejską Stolicą Kultury, nie trzeba być wielomilionową metropolią. Po tytuł ten coraz częściej sięgają małe miasta stawiające jednak na ciekawe projekty, kształtujące lokalne więzi poprzez kulturę, a zarazem integrujące Europejczyków wokół wspólnych wartości.

Unia Europejska w sposób szczególny zachęca mniejsze miasta do aplikowania, podkreślając, że ich siłą nie są wielkie budżety na marketing i promocję, a kreatywność, unikalność pomysłów i entuzjazm mieszkańców.

To właśnie od lokalnego zaangażowania i udziału mieszkańców, artystów, dziennikarzy, przedsiębiorców zależy, na ile historia opowiedziana przez Kołobrzeg będzie autentyczna i przekonująca.
Działanie na rzecz "Europejskich Stolic Kultury" ma na celu ochronę i promowanie bogactwa różnorodności kultur w Europie oraz podkreślanie ich cech wspólnych, przy jednoczesnym zwiększaniu poczucia przynależności obywateli do wspólnej przestrzeni kulturowej.

Działanie ma zachęcać do wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego, a także do wyeksponowania wspólnego dziedzictwa kulturowego. Ma również na celu wspieranie wkładu kultury w długoterminowy rozwój miast, które mogą włączyć w działania otaczające je obszary, zgodnie z ich indywidualnymi strategiami i priorytetami. Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury, przez rok realizuje specjalny program kulturalny, korzysta też z inwestycji, które mają przyczynić się do jego rewitalizacji i wspomóc jego długoterminowy rozwój.

Organizacja obchodów związanych z nadaniem wybranemu miastu tytułu "Europejskiej Stolicy Kultury" w 2029 r. to okazja do wypromowania zwycięskiego miasta na arenie międzynarodowej. Do korzyści płynących z tej promocji można zaliczyć wzrost liczby turystów w roku obchodów, rozwój sektorów związanych z obsługą ruchu turystycznego (sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), przyciągnięcie do miasta inwestorów zagranicznych, którzy przyczyniają się do rozwoju miasta w dziedzinach innych niż kultura i turystyka.

Wydarzenia artystyczne przygotowywane przez miasta organizujące obchody Europejskiej Stolicy Kultury mogą być ważnym czynnikiem umocnienia tożsamości kulturalnej. Mogą być też ważnym czynnikiem aktywizacji lokalnych instytucji.

Aby dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych z całej Polski, została uruchomiona strona internetowa www.k2029.eu. Zapraszamy do jej śledzenia.

Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Biełooka Magdalena

środa 14.30 - 15.30

Błasińska Beata

piątek 7.25 - 8.25

Boroń Aleksandra

poniedziałek 12.45 - 13.45

Buchner Elżbieta

poniedziałek 14.30 - 15.30

Bugajak Grażyna

piątek 7.00 - 8.00

Byszewska Anna

środa 13.30 - 14.30

Demska Agnieszka

środa 13.30 - 14.30

Fiedosewicz Anna

wtorek 8.00 - 9.00

Głogowska - Grzywnowicz Mariola

poniedziałek 9.35 - 10.35

Gradzik Barbara

czwartek 12.45 - 13.45

Grondys - Welc Magdalena

środa 14.25 - 15.25

Grotnik Katarzyna

poniedziałek 13.30 - 14.30

Grotto Małgorzata

piątek 14.30 - 15.30

Gryczka Andrzej

poniedziałek 12.30 - 13.30

Jankowiak Izabela

środa 15.15 - 16.15

Janowska Agnieszka

poniedziałek 15.15 - 16.15

Janowska Aleksandra

poniedziałek 15.15 - 16.15

Kabaciński Dawid

wtorek 12.45 - 13.45

Kaczmarek Danuta

środa 10.45 - 11.45

Kaczyńska Izabela

czwartek 14.30 - 15.30

Kazimierska Aleksandra

wtorek 14.00 - 15.00

Kondraciuk Magdalena

środa 13.30 - 14.30

Konert Dorota

wtorek 12.40 - 13.40

Konopka Renata

wtorek, czwartek 14.00 - 14.30

Konopnicka Mirosława

wtorek 15.15 - 16.15

Kowalczyk Marzena

piątek 8.50 - 9.50

Ludkowska Monika

czwartek 10.35 - 11.35

Łangowska Iwona

czwartek 14.25 - 15.25

Makedońska Ewa

wtorek 15.15 - 16.15

Mieczkowski Michał

piątek 15.00 - 16.00

Mierkiewicz Natalia

wtorek 10.35 - 11.35

Paczos Izabela

środa 12.30 - 13.30

Paduch Edyta

czwartek 14.25 - 15.25

Petri Aniela

poniedziałek 14.25 - 15.25

Ponikiewska Ewa

poniedziałek 13.30 - 14.30

Ponikiewska Marta

wtorek 10.35 - 11.35

Reszczyńska Anna

poniedziałek 14.25 - 15.25

Ronij Łukasz

poniedziałek 15.20 - 16.20

Rutkowska Teresa

poniedziałek 15.15 - 16.15

Rybacka Renata

poniedziałek 13.30 - 14.30

Rymarz Aleksandra

czwartek 8.45 - 9.45

Saczka Aneta

czwartek 13.30 - 14.30

Samborski Piotr

wtorek 12.30 - 13.30

Sobczak - Sikora Iwona

poniedziałek 15.15 - 16.15

Sobocińska Anna

czwartek 10.35 - 11.35

Sudnikowicz Ewelina

środa 11.30 - 12.30

Szarłata - Woźniak Karolina

poniedziałek, wtorek 7.30 - 8.00

Szoć Joanna

piątek 13.30 - 14.30

Szuniewicz Marzena

wtorek 13.30 - 14.30

Wacko Jaśmina

poniedziałek 13.30 - 14.30

Waśków Paweł

poniedziałek 14.25 - 15.25

Wielgosz Sylwia

czwartek 14.30 - 15.30

Wilczyńska Małgorzata

piątek 10.35 - 11.35

Wojna Aleksandra

piątek 11.30 - 12.30

Zabielski Tomasz

środa 11.35 - 12.35

 

KLASY PIERWSZE

 • 1a - Ewa Ponikiewska
 • 1b - Aneta Saczka
 • 1c - Mariola Głogowska – Grzywnowicz
 • 1d - Marta Ponikiewska

KLASDY DRUGIE

 • 2a - Aleksandra Boroń
 • 2b - Joanna Szoć
 • 2c - Ewelina Sudnikowicz
 • 2d - Aleksandra Rymarz

KLASY TRZECIE

 • 3a - Marzena Szuniewicz
 • 3b - Natalia Mierkiewicz
 • 3c - Anna Byszewska
 • 3d - Anna Sobocińska

KLASY CZWARTE

 • 4a - Elżbieta Buchner
 • 4b - Jaśmina Wacko
 • 4c - Aleksandra Janowska
 • 4d - Katarzyna Grotnik

KLASY PIĄTE

 • 5a - Iwona Sobczak - Sikora
 • 5b - Izabela Paczos
 • 5c - Anna Reszczyńska
 • 5d - Danuta Kaczmarek

KLASY SZÓSTE

 • 6a - Agnieszka Demska
 • 6b - Violetta Nitkowska
 • 6c - Izabela Kaczyńska
 • 6d - Teresa Rutkowska
 • 6e - Paweł Waśków

KLASY SIÓDME

 • 7a - Agnieszka Janowska
 • 7b - Sylwia Wielgosz
 • 7c - Małgorzata Wilczyńska

KLASY ÓSME

 • 8a - Renata Rybacka

KIEROWNICTWO

 • dyrektor MAŁGORZATA KAŁUŻNA
 • wicedyrektor VIOLETTA NITKOWSKA

JĘZYK POLSKI

 • Jaśmina Wacko
 • Renata Rybacka
 • Magdalena Grondys - Welc
 • Edyta Paduch
 • Aleksandra Janowska
 • Barbara Gradzik

JĘZYK ANGIELSKI

 • Elżbieta Buchner
 • Agnieszka Janowska
 • Łukasz Ronij
 • Anna Być

JĘZYK NIEMIECKI

 • Iwona Łangowska
 • Adam Jamrożek

HISTORIA I WOS

 • Dawid Kabaciński
 • Agnieszka Górnisiewicz

BIOLOGIA I PRZYRODA

 • Grażyna Bugajak
 • Mariola Głogowska - Grzywnowicz
 • Anna Reszczyńska

GEOGRAFIA

 • Mirosława Konopnicka

FIZYKA

 • Grażyna Bugajak

CHEMIA

 • Anna Reszczyńska

MATEMATYKA

 • Izabela Kaczyńska
 • Aleksandra Wojna
 • Agnieszka Demska
 • Violetta Nitkowska
 • Katarzyna Grotnik

PLASTYKA i TECHNIKA

 • Ewa Makedońska
 • Sylwia Wielgosz
 • Magdalena Kondraciuk
 • Izabela Paczos

RELIGIA i ETYKA

 • Izabela Jankowiak
 • Karolina Szarłata - Woźniak
 • ks. Tomasz Zabielski
 • Piotr Samborski

INFORMATYKA

 • Agnieszka Demska
 • Katarzyna Grotnik
 • Sylwia Wielgosz

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Izabela Paczos

MUZYKA

 • Izabela Paczos

BIBLIOTEKARZ

 • Renata Konopka

WF

 • Małgorzata Wilczyńska
 • Teresa Rutkowska
 • Danuta Kaczmarek
 • Michał Mieczkowski
 • Andrzej Gryczka
 • Paweł Waśków
 • Iwona Sobczak - Sikora

OPIEKUN ŚWIETLICY

 • Beata Błasińska
 • Dorota Konert
 • Magdalena Biełooka
 • Aniela Petri
 • Ewa Makedońska
 • Barbara Gradzik
 • Dorota Szostak

PEDAGOGi PSYCHOLOG

 • Anna Fiedosewicz
 • Małgorzata Grotto
 • Aleksandra Kazimierska
 • Marzena Kowalczyk
 • Anna Byszewska

ŻYCIE W RODZINIE

 • Małgorzata Wilczyńska

KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

 • Danuta Kaczmarek

LOGOPEDIA

 • Danuta Kaczmarek

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Anna Byszewska

AKROBATYKA

 • Magdalena Kozak

WCZESNOSZKOLNA

 • Anna Byszewska
 • Mariola Głogowska - Grzywnowicz
 • Aneta Saczka
 • Marta Ponikiewska
 • Natalia Mierkiewicz
 • Ewa Ponikiewska
 • Aleksandra Rymarz
 • Aleksandra Boroń
 • Anna Sobocińska
 • Ewelina Sudnikowicz
 • Joanna Szoć
 • Marzena Szuniewicz

WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE

 • Aneta Saczka
 • Aniela Petri
 • Marzena Kowalczyk
 • Monika Ludkowska
 • Natalia Mierkiewicz
 • Aleksandra Boroń

Nasi Pedagodzy


ANNA BYSZEWSKA

pedagog specjalny
 • poniedziałek
 • wtorek 12:30 - 13:30
 • środa -
 • czwartek 11:40 - 12:40
 • piątek 07:45 - 10:45
Kadra PEDAGOGICZNA!

MARZENA KOWALCZYK

pedagog specjalny
 • poniedziałek 08:45 - 10:45
 • wtorek 11:30 - 12:30
 • środa 08:45 - 09:45
 • czwartek 11:30 - 13:30
 • piątek 09:40 - 10:40
Kadra PEDAGOGICZNA!

Nasi Pedagodzy


MAŁGORZATA GROTTO

pedagog
 • poniedziałek 12:00 - 15:15
 • wtorek 08:00 - 10:30
 • środa 12:00 - 16:30
 • czwartek 08:00 - 12:15
 • piątek 10:15 - 15:45
Kadra PEDAGOGICZNA!

ANNA FIEDOSEWICZ

pedagog
 • poniedziałek 08:00 - 12:30
 • wtorek 10:00 - 14:30
 • środa 08:00 - 12:30
 • czwartek 11:30 - 15:30
 • piątek 08:00 - 10:30
WYCHOWAWSTA!

Nauka empiryczna


Harmonogram Dyżurów

ALEKSANDRA KAZIMIERSKA
 • poniedziałek 08:00 - 13:30
 • wtorek 10:00 - 15:30
 • środa 08:00 - 12:30
 • czwartek -
 • piątek 10:00 - 14:30
Zobacz co ciekawego słychać u PEDAGOGA!

Nasza kochana pielęgniarka


Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

PIELĘGNIARKA
 • poniedziałek 07:30 - 15:00
 • wtorek w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Poznańska
 • środa 07:30 - 12:00 w SP "Morska Kraina" oraz 12:30 - 15:00 w naszej szkole
 • czwartek w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Poznańska
 • piątek 07:30 - 15:00
Zobacz co ciekawego słychać u PSYCHOLOGA!

Adres
ul. Okopowa 1a, Kołobrzeg
Email
sekretariat@sp7kg.pl
Telefon / Fax
+48 94 35 211 41
Radosna Szkoła
Zjednoczona Europa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
eTwinning
Klub Szkół
Szkolny Informatyk
Związek Jednostek Oświatowych
https://zjoplock.pl/
insta.ling
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Back to top

Zapisz
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookies
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zbiór technik mających na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku
Facebook
Służy do rejestrowania, że urządzenie lub przeglądarka zalogowały się za pośrednictwem platformy Facebook
Akceptuj
Odrzuć