Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Kołobrzegu

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju COVID-19, wszystkie zebrania z rodzicami odbywają się on-line na wskazanej przez wychowawców platformie.