Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Kołobrzegu

23 maja 2022roku odbędą się zebrania informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz oceną naganną z zachowania. O szczegółach będą informowali wychowawcy klas.