Olimpiada Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie

Olimpiada Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Kołobrzeg i Powiatu Kołobrzeskiego została przeprowadzona w dniu 23.11.2021 roku zdalnie przy użyciu platformy QUIZIZZ. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat krwi i jej roli w życiu człowieka.

Uczestnicy połączyli się na komunikatorze MEET z komisją konkursową. Każdy z członków rozwiązywał indywidualnie test wiedzy o honorowym krwiodawstwie składający się z 30 pytań. Każde pytanie składało się z 4 możliwych odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Czas na odpowiedź na każde pytanie to tylko 45 s. W Olimpiadzie wzięło udział 14 uczniów szkół podstawowych (SP 1, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP Gościno). Z naszej szkoły najlepsza okazała się Julia Byszewska z klasy 8 a, która zajęła III miejsce na terenie Miasta Kołobrzeg i Powiatu Kołobrzeskiego. Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 25.11.2021 roku w biurze Zarządu Okręgowego PCK w Kołobrzegu. Gratuluję Julii!

Opiekun Szkolnego Koła PCK
Anna Reszczyńska