Kurs pierwszej pomocy

W dniu 24.09.2021 roku odbył się trzygodzinny kurs z pierwszej pomocy zorganizowany w ramach prac Szkolnego Koła PCK. W kursie wzięły udział 22 osoby z klas: VII a, VII b, VIII a oraz VIII b. Uczniowie nauczyli się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, zwłaszcza reanimacji oraz pozycji bocznej bezpiecznej.

Kurs prowadziła Pani Kamila Socha - instruktor pierwszej pomocy.

Opiekun Szkolnego Koła PCK: Anna Reszczyńska