Akcja Sprzątania Świata

W dniach 17-21. września uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 7 wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych uczniów nazbieraliśmy wiele worków pełnych odpadów.

Głównym celem akcji jest rozbudzenie świadomości ekologicznej i wzięcie odpowiedzialności za środowisko naturalne, jak również promowanie i podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się ograniczania ilości śmieci i ich efektywnej segregacji. Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska jest przede wszystkim zmiana nawyków w codziennym życiu. Organizatorzy Akcji: p. Mariola Grzywnowicz i p. Piotr Małecki

Aleksandra Kazimierska