Maseczki

Przypominamy, iż zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, każdy uczeń powinien być zaopatrzony w maseczkę. Wskazane jest jej noszenie w częściach wspólnych oraz gdy nie można zachować dystansu co najmniej 1,5 m.