Komunikat Dyrektora Szkoły

Drodzy rodzice / opiekunowie. Termin składania podań do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym od 1.02.2021 do 19.02.2021 r.

Termin składania potwierdzenia woli  przyjęcia dziecka od 01.03.2021 do 08.03.2021 r. po zakwalifikowaniu się kandydata do klasy pierwszej.

Bardzo prosimy o przestrzeganie w/w terminów.