Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

ul. Okopowa 1a | Kołobrzeg | tel./fax: +48 94 35 211 41 | email: sekretariat@sp7kg.pl 

Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
Gimnazjum Nr 3 im. Zjednoczonej Europy
A A A


W styczniu klasa Va brała udział w dwudniowych warsztatach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Pierwszego dnia uczniowie wzięli udział w zajęciach w terenie, podczas których szukali śladów zwierząt, rozpoznawali gatunki drzew i pobierali próbki do badań z rzeki, aby określić stopień zanieczyszczenia wody. Tego samego dnia odbyły się również zajęcia w laboratorium i w sali bioróżnorodności. Na zakończenie uczestniczyli w wyjeździe do Juchowa, podczas którego zwiedzili gospodarstwo ekologiczne.

1,6
1.5
2,5
3,5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14